Menu Sluiten

Fulfilling jobcrafting

Geef je eigen job vorm

Wat fijn dat jij zelf je job wilt vormgeven. 

Voor wie interesse heeft leg ik hieronder uit wat het verschil is tussen jobcrafting, jobdesign en jobmodelling.
Wil jij meteen aan de slag, dan kan je het document om je job vorm te geven meteen downloaden.

Ook als leidinggevende kan je aan de slag met jobcrafting binnen je team. Je kan elke medewerker vragen om deze oefening te maken en dan een workshop organiseren waarbij jullie de resultaten samenleggen om in dialoog te komen tot een optimale taakverdeling. Heb je graag hulp bij het faciliteren van deze workshop, dan helpen wij je graag. Stuur ons een mailtje via welkom@fulfil.be.

Jobcrafting

Jobcrafting is het proces waarbij jij als  werknemer zelf het initiatief neemt om om je eigen job vorm te geven zodat ze maximaal aansluit bij jouw circle of fulfilment – zie Stap 1 in het boek: Grip op je leven.  Dat houdt in dat je de vrijheid hebt om:

 óf, onafhankelijk zelf wijzigen aan te brengen aan je taken of aan andere aspecten in je job;

óf, in onderling overleg met je collega’s en leidinggevende of teamcoach aanpassingen te doen.  

Jobcrafting werkt natuurlijk veel beter als het ook top down aangemoedigd wordt. Zo kan het management het organisatorisch ondersteunen door een hoge mate van autonomie te bieden en door geloof uit te stralen in het vermogen van de werknemers om hun job zelf te kneden zodat ze kunnen excelleren en bijdragen tot de bedrijfsdoelen. Het management gelooft dan dat het zelf vorm geven van de job leidt tot een hoger niveau van werkplezier. Een management dat een boon heeft voor een talentversterkend gedachtengoed, staat zeker open om jobcrafting te ondersteunen. 

Als je niet weet hoe jouw management er tegenover staat, maak het dan bespreekbaar. Bespreek het zeker met collega’s. Vaak kan je ook al kleine aanpassingen aan je job doen zonder dat anderen er iets van opmerken.

Jobdesign

Jobdesign is het proces waarbij een organisatie nadenkt over welke jobs ze nodig heeft om haar doelen te bereiken en tegelijkertijd de werknemer te motiveren en te belonen. Het doel is dus tweedelig: jobs creëren die zowel motiverend zijn voor de medewerkers als waarde toevoegen aan de organisatie.

Een goed strategisch jobbeleid leidt tot een hogere productiviteit en kwaliteit van het werk, terwijl het ook leidt tot meer werkplezier, minder verzuim en een lager personeelsverloop. Dat doet het nog meer als het strategisch beleid openstaat om mederwerkers en team aan jobcrafting te laten doen binnen het kader van jobdesign.

Jobdesign vertrekt vanuit de visie van competentiemanagement, de waardetoevoeging van de job aan de organisatiedoelen is cruciaal – als de rol niet past in het organisatiekader en niet bijdraagt aan het organisatiedoel, dan is de rol overbodig en wordt ze geschrapt. Zo zal er geen baan ontstaan die wel motiverend kan zijn voor de medewerker, maar geen waarde toevoegt aan het bedrijf. Het omgekeerde kan wel. Sommige banen moeten gebeuren, ook al zijn ze niet motiverend of is er op dat moment geen enkele werknemer die ze als motiverend ervaart. In dat geval is het uitdiepen van de vijf bouwstenen van jobfulfilment erg belangrijk, dat wil zeggen dat een organisatie oog heeft voor:  

  • Maak het persoonlijk en zinvol,
  • Stimuleer meesterschap,
  • Toon sociale betrokkenheid,
  • Bied psychologische vrijheid,
  • Bied psychologische veiligheid,

en bijgevolg openstaat voor jobcrafting.

Jobmodelling of jobsculpting

Jobmodelling of jobsculpting vertrekt vanuit een beleid waar de werknemer centraal staat. Niet de missie en de visie van de organisatie vormen het uitgangspunt, maar de werknemer zelf.  Jobs worden gecreert op basis van de sterktes en gedragsvoorkeuren van de werknemers.

In plaats van medewerkers dus te modelleren naar de vereisten die nodig zijn om de bedrijfsdoelen te behalen, vormt men een job die helemaal aansluit bij de sterktes en gedragsvoorkeuren van de werknemer.

Deze visie sluit aan bij een zuivere kijk vanuit talentmanagement. Ik hoef je niet te vertellen dat dit zuiver kijken vanuit het talent in een organisatie niet zo evident is, waardoor het ook bijna niet voorkomt in de realiteit.

Daarom is het belangrijk dat jij zelf initiatief neemt om aan jobcrafting te doen. Organisaties die een boon hebben voor een talentversterkende kijk staan hier zeker voor open.